is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus de zeestroomen op hoogere breedten zich zeer breed vertoonen!) heeft zich naar het NO. gericht en stuwt zijne hoofdmassa, in overeensteinining niet de richting der heerschende winden, langs Europa's westkust. Deze in West-Europa zoo bekende Golfstroom zendt een zwakken tak uit naar straat Davis, een anderen naar de kusten van IJsland, nog een anderen langs de westkust van Spitsbergen en een laatsten uitlooper langs de westkust van Nova-Zembla.

In den Atlantischen oceaan dringt op twee plaatsen water uit de Noordelijke IJszee binnen: de Labradórstroom uit de Baffinsbaai, en een stroom ten O. van Groenland. Uit de Zuidelijke IJszee dringt langs de oostkust van Patagonië de voortzetting van den Kaap-Hoornstroom, de Falklandstroom binnen. Langs Afrika's westkust wordt de Benguela stroom gevoed door water van het Z.

In den Grooten oceaan is liet stelsel van de twee Aequatoriale stroomingen met den tegenstroom tusschen de beide geheel ontwikkeld. De Koero Sjiwo of Japansche stroom, is analoog met den Golfstroom; de Koero-Sjiwo Drift steekt den oceaan over en de Californische stroom keert, evenals de Westafrikaansche stroom in den Atlantischen oceaan, naar den Noordelijken Aequatorialen stroom terug. De smalle en ondiepe Beringsstraat maakt evenwel eene uitwisseling van water met de Noordpoolzee op groote schaal onmogelijk. De zee van Ochotsk zendt kleinere koudwaterstroomen uit. De Zuidelijke Aequatoriale stroom zendt een kleinen tak door de Torresstraat en staat ook, evenals de Noordelijke, een deel van zijn water aan den Aequatorialen Tegenstroom af; maar het grootste deel buigt ten O. van Nieuw-Zeeland en van Australië (Oostaustralische stroom) om, waarna het, als Westenwind Drift zich naar Zuid-Amerika's westkust keert en eindelijk als Peruaansche stroom weer dien Zuidelijken Aequatorialen stroom voedt. Een deel van den Westenwind Drift treedt als Kaap-Hoornstroom den Atlantischen oceaan binnen.

In den Indischen oceaan is eene Aequatoriale Tegenstrooming alleen in onzen winter aanwezig; de Noordelijke