is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steppegebied binnen; men vindt er gras- zoowel als zand- en zoutsteppen.

De groote roofdieren zijn meest uitgeroofd; in Oost- en Noord-Europa en sommige bergstreken huizen nog de bruine beer, de wolf en de lynx; de Middeleuropeesche gebergten en een deel van Zuid-Europa hebben nog de wilde kat. De leeuw van het Balkanschiereiland is reeds in de oude geschiedenis verdwenen. Elanden leven in klein aantal in Skandinavië en Rusland; het edelhert neemt in middel-Europa af in aantal. De hooggebergten hebben nog de gems en, op de Monte-Rosagroep, den steenbok; het laatstgenoemde dier komt ook in den Kaukasus, de Pyreneeën en de Siërra Nevada voor.

§ 60. Azië. Op de boomlooze toendra volgt ook hier de gordel der naaldboomen en op dezen die der loofwouden. Ook de randgebergten van het Centraalaziatische hoogland zijn, vooral aan den buitenkant, met bosschen bezet, rarimbekken, Gobi en Turkestan zijn steppen en zoutwoestijnen; evenzoo de binnendeelen van Iran. Alleen langs de rivieren, in de landbouwstreken en de oasen vindt men boomen, maar geen bosschen. Tibet heeft ook een steppekarakter, maar is door zijne liooge ligging armer aan plantengroei. Het binnenland van Klein-Azië is ook al steppenland. Arabië heett in 't N. en het Z. zandwoestijnen, in 't midden, in Nedsjed, steppen met dadelcultuur. De Middellandsche-zeekusten hebben altijdgroene loofboomen. De zuidhelling van den Himalaja is zeer woudrijk; liet laagst groeien palmen, bananen, bamboes; daarop volgen loofboomen die des winters hunne bladeren verliezen, dan komen naaldboomen en alpenrozen en eerst op eene hoogte, grooter dan die van den Mont Blanc, begint de eeuwige sneeuw. De Indusvlakte, die niet den vollen regenmoeson ontvangt, is droog en zonder bosschen; rijk aan tropische gewassen is echter de waterrijke Gangesvlakte. Hier, evenals elders in de moesonlanden, is rijst het hoofdproduct. Voor-lndië verbouwt katoen, indigo, jute, opium. De djatibosschen van BenedenBarma en Java verliezen in den drogen tijd hunne bladeren.

Het moesongebied van Voor- en Achter-lndië, zuidelijk China en den lndischen Archipel heeft een tropischen plantengroei;

bos , Leerb. L. en V., 4e druk. 25