is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder mogen als voedingsmiddelen worden genoemd de yamsknollen in de tropische gewesten, de knol van de nianiokof cassavestruik in tropisch Amerika. Van het meel der laatste wordt liet cassavebrood bereid; het fijnste meel heet tapiocca en komt als eene arrowroot-soort in den handel. De broodboom en de banaan of pisang van de tropische streken leveren voor

weinig arbeid veel voedsel.

Onder de palmsoorten zijn vooral belangrijk, als voedingsmiddelen leverende, de kokospalm, de sagopalm en de dadelpalm, de beide eerste in de tropische, de laatste meer in de

subtropische streken.

§ 65. Genotmiddelen. Onder de genotmiddelen staat vooraan de suiker, tevens voedingsmiddel. Het suikerriet, waarschijnlijk afkomstig uit Voor-lndië, wast tegenwoordig in de tropische streken van alle vier werelddeelen, het meest in Amerika en vooral op Cuba, verder op Mauritius, de Philippijnen, Java. De suikerrietplantages hebben den slaven-, daarna den koeliehandel bevorderd. In de laatste jaren is de bereiding van suiker uit de suikerpeen zeer sterk toegenomen, vooral in Duitschland, verder in Frankrijk, Rusland. •

De wijnstok is misschien uit de landen ten zuiden van Kaspische en Zwarte zee afkomstig. Reeds in de oudheid was hij verbreid rondom de Middellandsche zee, waar hij bij de uitbreiding van den Islam aan gebied verloor; later bij liet doordringen der beschaving verder noordelijk, strekte de wijnbouw zich ook verder noordelijk uit, zelfs tot in Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Sedert de verbeterde handelsgemeenschap wordt hij in laatstgenoemde streken niet meer uitgeoefend. De wijnstok houdt van een vastlandklimaat met warme zomers en niet te koude winters en komt tusschen 28 en 510 op beide halfronden voor. Frankrijk is voor den uitvoer het eerste wijnland; dan volgen Italië en Spanje. Elk der drie genoemde landen brengt in de laatste jaren gemiddeld 1/4 ^ec' l'er "e~ lieele productie voort; de landen buiten Europa samen niet

geheel V10 deel.

De koffieboon) is misschien afkomstig uit Abessynië; hij groeit

het liefst in de schaduw in de bergstreken der warme zone.