is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brazilië staat verreweg vooraan onder de koffieproducenten, met ruim deel van de geheele opbrengst; verder komen Britsch Indië en Ceylon, Venezuela, Java, Centraal-Anierika, Haïti. (Nederl. Indië met V u deel.)

De theestruik groeit hoofdzakelijk tusschen 30 en 230 NB in China en Assam, verder ook in Japan en (.c\Ion.

De cacao is van belang in noordelijk Zuid-Amerika, Middel-

Am eri ka en Mejico.

De tabak is eene der weinige planten, die Amerika aan het wereldverkeer heeft geschonken. Virginië en de overige Engelsche koloniën in Noord-Amerika vonden in 't eerst der 17e eeuw in de tabak het eerste uitvoerartikel, waardoor een geregeld verkeer met de Oude Wereld kon worden onderhouden. De V. St. (vooral Kentucky, Virginië, Maryland) zijn de belangrijkste tabaksleveranciers. Dan volgen Rusland, Duitschland, Turkije, Neerlandsch Indië, Brazilië, Cuba, de Phillippijnen en Mejico.

Specerijen speelden geene geringe rol in het wereldverkeer en de wereldgeschiedenis. Zij waren het vooral, die de Europeanen naar Indië lokten, die vóór het vinden van den zeeweg naar Indië den handel van den Italiaansche steden en Augsburg voedden en de Nederlandsche Oostindische Compagnie zulke belangrijke winsten deden behalen. De Molukken of Specerijeilanden zijn het vaderland van de kruidnagelen en de muskaatnoten; de Groote Soenda eilanden en de Riou Archipel leveren peper; Ceylon in het kaneeleiland.

De opium, bereidt uit de opiumpapaver, die vooral in de Gangesvlakte, op het plateau van Malva, in 't NW. van Dekan, in Perzië, Klein-Azië, Syrië, Egypte en Turkije wordt verbouwd, en de hasjiesj, uit de Indische hennep gemaakt, zijn bedwelmende genotmiddelen. De Arabieren bedienen zich van de hasjiesj; de opium wordt buiten de landen, waar zij wordt gekweekt, in China en Nederlandsch Indië gebruikt.

§ 66. Olie- en vezelstofplanten, houtsoorten. Van geen gering belang zijn bij het toenemend gebruik, dat de industrie van oliën maakt, eenige olieplanten. De olijf, het vlas en het sesamzaad, de eerste vooral in Zuid-Europa; het tweede bijna overal buiten de tropen, zoowel in Voor-Indië als in Rusland;