is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ghanies, dat van Michigan, het centrale gebied in de Missisippi-

vlakte en dat van den Missouri.

Alleen China kan zich, wat uitgestrektheid der kolenbeddingen betreft, zooals men sedert Von Richthofens reizen weet, niet de V. Staten nieten. Vooral de provinciën Sjen-si en Sjan-si in 't N., Se-tsjoean in 't Z., kunnen mettertijd, als in China de kolen op groote schaal worden ontgonnen, hoogst belangrijk worden, daar de kolen terreinen hier door den Hoang-ho en den Jang-tse-kiang worden doorsneden. De kolenbeddingen van Britsch lndië, die van Australië en van Japan leveren nog niet veel.

Gr.-Brittannië, hoewel niet het kolenrijkste land der Aarde, levert nog altijd de grootste hoeveelheid, zoodat dan ook in dit land meer dan eens de vraag werd vernomen, hoe lang de voorraad nog zou kunnen strekken. Zooals straks zal blijken, oefent de kolenproductie een belangrijken invloed uit op de

voortbrenging van ijzer.

Onderstaand tabelletje geeft de opbrengst aan kolen (steenen bruinkool en anthraciet) van de belangrijkste kolenlanden der Aarde in Millioentallen tonneu. (1 ton = 1000 Kg).

Landen rt 1877 j 1881 1893 1SQ7

Gr. Brittannië '34 154-2 '82 205

Vereenigde Staten 54-4 7^-7 '^° '97

Duitschland 48-3 61.5 92 120

Oostenrijk-Hongarije 14.3 >9 3° 31

Frankrijk i&-9 20 31

België ! 14-9 '7-5 20 21-5

Onder de natuurlijke koolwaterstofverbindingen is petroleum verreweg de belangrijkste. In Amerika vindt men deze aardolie in de streek van Enniskillen in Canada tusschen het Huronen het Eriemeer, in het district Gaspé aan de Laurensmonding, in Pennsylvanië, in Ohio en Virginië, in Kentucky en Tennessee en ook in Californië. Een tweede zeer rijk petroleumterrein is Kaukasië, zoowel op het Tamanschiereiland en verder oostelijk,