is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als vooral op liet schiereiland Apsjeron. Een derde gebied is dat van Galicië, Hongarije, Boekowina en Moldavië, in de Karpatenstreek, een vierde dat van Walachije aan den zuidxott der Transsylvaansche Alpen. Ook Ned. lndië levert petroleum. Pennsylvanië en Kaukasië zijn de eerste petroleunilanden deiAarde.

§ 70. De metalen komen slechts zelden gedegen, d. 1. zuiver, buiten verbinding voor, als goud en platina; de meeste worden aangetroffen in verbinding met zuurstof, koolstof, zwavel, antimonium, chloor e.a. Men noemt deze verbindingen ertsen en verkrijgt daaruit door verschillende methoden van behandeling de zuivere metalen. Men vindt de ertsen op verschillende wijzen; het meest in spleten of gangen en holten in de gesteenten, waarin het erts of ook het zuivere metaal van uit grootere diepten is opgeperst; verder ook in meer of min fijn door chemische of mechanische werkingen verdeelde gesteenten , die dikwijls door stroomend water werden weggevoerd en elders bezonken. Eischt de eerste wijze van voorkomen (en ook andere hier niet vermelde) in de meeste gevallen den aanleg van mijnen (alleen wanneer het erts onbedekt door andere gesteenten voorkomt, kan men tot den zoogenaamden „Tagebau" overgaan), wanneer men het metaal in aangeslibde lagen vindt, kan het door wasschen worden verkregen; ook wordt het croud verkregen door zoogenaamde hydraulische werken, door nl. een waterstraal onder hoogen druk (verkregen door het water van groote hoogten langs buizen aan te voeren) te richten op de meer of min losse puinwanden van het goudhoudende gesteente. De laatste manier, sedert het midden dezer eeuw vooral in Noord-Amerika in gebruik, schept ware steenwoestenijen.

De metalen hebben, evengoed als de „nuttige planten en dieren als lokmiddelen voor het verkeer eene belangrijke rol gespeeld. Streken, die zonder de aanwezigheid van ertsen nog lang onopgemerkt zouden zijn gebleven, die zelfs door hare armoede aan andeie hulpbronnen of door een mingunstig klimaat allesbehalve tot bewoning uitlokten, zijn, toen er ertsen werden gevonden, bewoond geworden; vooral het goud en