is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het Ituliaansche ras bewoont Amerika en vertoont vele overeenkomstige eigenschappen met het Mongoolsche. De Eskimo's van noordelijk Noord-Amerika vormen een' overgang

tusschen beide rassen.

4. Het Maleische ras is bruin en zwartharig en bewoont Malaka en verder den lndischen Archipel, Micronesië, Polynesië (ook Nieuw-Zeeland) en de oosthelft van Madagaskar.

3. De kroesharige Papoea's, door sommigen tot het Maleische ras gebracht, bewonen Nieuw-Guinea en de Melanesischeeilanden.

6. De zwarte of donkerbruine, wolharige Negers, met stompen neus en uitstekende kinnebakken, bewonen Afrika ten /.. van de Sahara, met uitzondering van de door blanken en Hottentotten en Boschjesmannen bewoonde deelen, en verdei de kleinste westhelft van Madagaskar. Onvrijwillig zijn zij overgebracht naar de tropische en subtropische streken van Amerika.

7, 8 en 9. In slechts gering aantal bewonen de Drawidas Dekan, de Australiërs de binnenlanden van het vastland Australië en de Hottentotten en Boschjesmannen zuidelijk Afrika.

S 72. Godsdiensten. Laag staande heidensche godsdiensten vinden we in 't N. van Azië, in de binnenlanden der Philippijnen, van Borneo en Celebes, op Nieuw-Guinea, bij de Australiërs, de Negers van den Zuidelijken Afrikaanschen driehoek, de kusten van Guinea en Madagaskar, alsook bij de Eskimos en de Indianen. De Boedhistische godsdienst heeft de overhand in China, Japan en Achter-lndië, de Brahmaansche in VoorIndië. De Islam telt zijne volgelingen in Arabië, Syrië, KleinAzië, Mesopotamië, Perzië, Afghanistan, Baloetsjistan, Turkestan, Dzjoengarije, de Kirgiezensteppe, het gebied der Semieten en Chamieten in Afrika (behalve de Abessiniërs), West- en MiddeSoedan en den lndischen Archipel. Het Christendom wordt beleden in Europa en verder bij alle Kaukasische volken, de Abessiniërs, de Maleische Hova's op Madagaskar. Europa heef slechts een klein getal heidenen aan te wijzen in de Samojeden, en eveneens een gering aantal Mohammedanen in de

Turksche stammen.

S 73. Factoren, die invloed uitoefenen op de verspreiding van den mensch. De bodem waarop een vol