is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europa in Middel- en West-Europa en Italië de grootste dichtbevolkte streken der Aarde. De Chineesche laagvlakte en de Gangesvlakte hebben zelfs over groote oppervlakten eene bevolking van meer dan 200 per KM2, een cijfei, dat Europa slechts in kleine gedeelten in Groot-Brittannië, België, Nederland, de Povlakte, bereikt. (De Chineesche laagvlakte heett /.elfs meer dan 300 bewoners per KM-.). Noordelijk Skandinavië en Rusland vallen reeds in 't gebied der poolgewesten. Rusland's bevolking is het dichtst in de landbouwstreken van het midden en het westen; in 't ZO. dringt het schraal bevolkte steppegebied binnen. Middel-Europa heeft zijne dichtstbevolkte deelen in de noordelijke zone der middelgebergten, de Rijnstreek, België en Nederland. Zeer dicht bevolkt zijn de Britsche

industriestreken en de Povlakte.

Den lezer zal het niet te moeilijk vallen de hoofdoorzaken voor de zoo ongelijke verspreiding der bevolking over de Aarde op te sporen.

§ 75. Het verkeer in de geschiedenis. In de oudheid was het verkeer grootendeels beperkt tot de landen 0111 de Middellandsche zee en het westen van Azië; de scheepvaart was toen hoofdzakelijk in handen van twee kustvolken: de Phoeniciërs en de Grieken. Kaap Malea 0111 te varen gold reeds voor gevaartijk en de zuilen van Hercules te passeeren was een waagstuk. Men verwijderde zich niet te ver van de kusten en meed den open oceaan. De Britsche eilanden, het barnsteenland aan de Oostzee, eene enkele maal de kust van Guinea, VoorIndië, dat waren de landen, die de ondernemendsten buiten de kusten der Middellandsche zee durfden bezoeken. De Romeinen legden wegen aan in hun wereldrijk en bevoidudtn zoo het verkeer. De wegen, waarlangs de kostbare zijde van Serica (China) naar het westen werd gevoerd, werden bijna alleen door Aziatische handelaars begaan.

In de middeleeuwen breidde het verkeer zich over een zeer groot deel van de Oude Wereld uit. In de eerste plaats werkte daartoe mede de snelle uitbreiding van den Islam over NoordAfrika en Spanje en zuidwestelijk Azië. Ondervond daardooi de landhandel eene uitbreiding van de Soedan tot in Turkestan,