is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zeehandel der Arabieren, geholpen door de regelmatig waaiende moesons, verhond met elkander de kusten van den lndischen oceaan van Oost-Afrika tot den lndischen Archipel. De Noormannen bezochten de west-, ja de zuidkusten van Europa en waagden zich zelfs tot over den Atlantischen oceaan, naar IJsland, Groenland en het noorden van het Amerikaansche vastland. De Hanzeaten beteugelden de zeerooverij op Noorden Oostzee en stichtten hunne kantoren van Engeland tot Rusland. Marco Polo bereisde ± 1280 China en bracht van het Hemelsche rijk berichten naar Europa, die den tijdgenoot ongeloofelijk schenen. De Kruistochten werkten mede tot eene levendiger verbinding met de Levant. De ltaliaansche steden kregen den handel in Indische waren in handen. Toen hunne leerlingen, de Portugeezen, in de i5e eeuw tochten ondernamen langs Afrika's westkust en in 1486 kaap de Goede Hoop ontdekten, was de weg gebaand voor de ontwikkeling van den wereldhandel in den nieuweren zin.

De nieuwere wereldhandel, na de ontdekkingen Aan Columbus (1492), Vasco de Gama (149S), de eerste reis om de Aarde door de tochtgenooten van Magelhaens (1520 22), omspant de gansche Aarde. Het kompas, reeds in de 14" eeuw door de ltaliaansche zeevaarders ingevoerd, bewees steeds belangrijker diensten; de roeiriemen werden geheel door de zeilen vervangen; de zeekaarten werden voortdurend verbeterd. De wereldhandel ging met het begin der nieuwe geschiedenis van de Italianen op de Portugeezen en de Spanjaarden over. De rijkdom van Amerika aan edele metalen wekte de begeerte der Spanjaarden, die er zich het monopoiie aanmatigden, behalve in Brazilië, dat in handen der Portugeezen kwam. Zoo werden Middel- en Zuid-Amerika katholieke landen met Romaansche talen en zijn dat gebleven, ook nadat ze hunne onafhankelijkheid hadden verkregen. Frankrijk (aan den St.-Laurensstroom) en Engeland (in lndië en Amerika), het laatste vooral, wisten zich beter te handhaven. In den lndischen Archipel veroverden de Nederlanders hnnne «Oost" en werden de Spanjaarden en Portugeezen grootendeels verdreven. Nederlandsche ontdekkingsreizigers werden in de 17e eeuw met de kusten van het vijfde