is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thee". Noord-Azië maakt ook gebruik van 't vervoer langs de rivieren naar de Kara-zee. De groote Siberische spoorweg van Tsjeljabinsk naar Wladiwostok (ruim 7000 KM.) is in aanleg; reeds is verreweg 't grootste deel gereed. Men zal echter de lijn een beter eindpunt geven door eene zijlijn door Mandsjoerije naar Port Arthur aan de Gele zee.

Mohammedaansch Azië moet zich nog bijna uitsluitend met karavaanwegen behelpen; alleen Klein-Azië heeft enkele, door Europeesche maatschappijen aangelegde spoorwegen naar de westkust (op Smyrna en Scoetari uitloopende, den laatsten te beschouwen als den nog maar zeer bescheiden aanvang van een spoorweg door Klein-Azië, Mesopotamië en Perzië naar Indië, de voortzetting van den weg Londen Parijs Weenen Konstantinopel) en de spoorwegen Damaskus Beiroet en Jaffa Jeruzalem. De spoorweg tusschen de Zwarte en de Kaspische zee van Poti naar Bakoe vindt in den Transkaspischen spoorweg van Michailowskoje naar Kokan, met een' zijtak naar Tasjkent, eene voortzetting. Voor 't overige treft men een vrij dicht spoorwegnet aan in Voor-Indië, waar Pesjawer, Karatsji, Calcutta, Bombay en Madras de voornaamste eindstations zijn.

Op Java en Soematra, vooral op het eerste, hebben de Nederlanders spoorwegen aangelegd. Onder de Aziaten zelf bezitten alleen de Japanneezen spoorwegen.

Afrika. Geen werelddeel is minder van moderne verkeerswegen voorzien dan Afrika. Spoorwegen hebben nog alleen maar enkele koloniën (Egypte, Algiers en Tunis, Senegambië, de Kaapkolonie en de Boerenrepublieken; in het Kongogebied is een begin gemaakt.) De rivieren zijn nog ongecorrigeerd, hoezeer ze aan kanalisatie ook behoefte hebben; kanalen zijn nog slechts voor bevloeiing van landerijen gegraven. Zelfs de groote Afrikaansche rivieren zijn slechts tusschen de eene stroomversnelling en eene volgende bevaarbaar. Toch worden in het hart des werelddeels de groote meren en stroomen reeds door kleine stoombooten bevaren. Voor 't overige zijn de verkeersmiddelen nog geheel Afrikaansch: Noord-Afrika tot den Soedan is het karavaangebied, waar de kameel meer dan het paard last- en rijdier is; Zuid-Afrika heeft de ossenkarren als vervoermiddelen.