is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het drukste verkeer met Amerika heeft plaats van uit Liverpool; zoowel naar Canada (aankomst in den zomer in Quebec, in den winter in Halifax) en de Vereenigde Staten (New-\ ork), als naar West-lndië en Colon en naar Rio Janeiro. Verder van Southampton, Havre, Hamburg, Bremerhaven, Amsterdam, Rotterdam uit. Steeds kleiner wordt het aantal dagen, waarin men van uit West-Europa Noord-Amerika kan bereiken; zelfs is het ingekrompen tot 51

Sedert verschillende Europeesche mogendheden besla"; hebben gelegd op stukken van Afrika, is het verkeer met dit werelddeel toegenomen. Nog altijd, evenals in den handel met Azië en Amerika, heeft Engeland het leeuwendeel in den handel op Afrika. De snelste maildienst op Kaapstad, van Southampton uit over Madeira, heeft slechts ïq dagen noodig. De bezittingen van Duitschland op de kust van Guinea, in t ZW. en het (V van Afrika hebben de Duitsche scheepvaart bevorderd en de Duitsche handelsvloot versterkt. De vaart op de Afrikaansche Middellandsche-zeekusten buiten Egypte (waarlangs alle stoombootlijnen op Indië gaan) is voor de westhelft meest in handen van de Franschen, voor de oosthelft in die van de Italianen.

De Groote oceaan wordt doorsneden door de Lngelsche stoombootrouten Vancouver Jokohama (14 dagen) en Sydney Samoa Honoloeloe San Francisco en Jokohama (i() dagen), verder tusschen San Francisco en Panama.

§ 78. Telegraaflijnen en -kabels. Tegenwoordig zijn de telegraaflijnen niet alleen langs alle spoorwegen gespannen, maar ook zelfs groote landoppervlakten, die nog geene spoorwegen kennen, worden door telegraaflijnen doorsneden. Zoo is Palmerston aan Port Darwin in Noord-Australië telegrafisch met Adelaïde, Jekaterinenburg over Irkoetsk met de Aiuoerinonding en niet Wladiwostok en dit verder door een telegraafkabel met Nagasaki, dit laatste weer telegrafisch met Jokohama en met Sjanghai verbonden. De telegrafische verbinding met Indië gaat van Konstantinopel door Klein-Azië en Mesopotamië (ook van Kaukasië uit over Teheran en Boesjir) naar de Perzische golf, dan per kabel naar Karatsji, over land over Bonibay naar Madras, dan per kabel over Poeloe Pinang naai