is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABELLEN.

NEDERLAND.

PROVINCIËN. % % .i := £ ^ J "zf-

Groningen . . 9 % 54% 26% 0.5% 302700 2340 129

Friesland ... 8 „ 14 „ 02 „ 2.4 342300 3310 103

Drente ... 50 ,, 15 „ 25 » 4.3» 15041X) 2650 56

Overijsel ... 30 „ 18 „ 3S „ 5.8 „ 338400 3320 100

Gelderland . . 21 „ 24 „ 30 „ 15.3 „i 572800 4940, 116

Utrecht ... 7 „ 15 „ 51 „ 13.2» 254800 1380 184

N.-Holland . 10 „ 15 „ 55 „ 2.6 „ 983800 2770 355

Z.-Holland . . 3 „ 22 „ 54 „ 3.0 „1171400 3010 388

Zeeland . . . : 2 „ 60 „ 20 „ 0.8 „ i 217300 1790 121

N.-Brabant . . 24 „ 29 „ 24 „ 11.5,, 5593(X) 4910 114

Limburg ... 16 „ 41 „ 11 „ 17.1 „ 285800 2110 135

Nederland . .18% 26% 36% | 7.6"/,, 5179000 32530 159

DE WERELDDEELEN.

i Oppervlakte I Bevolking Bevolking

WERELDDEELEN. in in per

1000 KM2, millioenen. KM2.

Europa 9 695 391.4 40

Azië 44 303 838.9 19

Afrika 29 818 177.5 6

Amerika 3S354 144 3.8

Australië en Oceanië .... 8 956 6.2 0.7

Poollanden 4 487 0.08

Totaal ' 135 613 1558.0 11.5