is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pgr. Blz.

43. KI. Soenda-eilanden . . 237

44. De .Wolukken 237

45. De Philippijnen. . . . 23S

G. Afrika.

40. Omtrek 238

47. Bodem en Rivieren . . 239 48.. Klimaat en Plantengroei. 240

49. Bevolking 247

50. Staten 24S

51. Bezitt. v. Europ. inogendh. 251

H. Amerika.

52. Laagl. en riv. van N.-Am. 255

53. Het hoogland v. N.-Am. 257

54. Het hoogland v. M.-Am. 259

55. Deoostel. hoogl.v. N.-Am. 259 50. W'estel. hoogl. v. Z.-Am. 259 57. Laagl. en riv. van Z.-Am. 202 5S. Hoogl. v. Oostel. Z.-Am. 203

59. Klimaat 203

00. Bevolking 204

61. Poolgewesten .... 206

02. Britsch Noord-Amerika . 206

63. Vereenigde Staten . . . 267

04. Mejico 273

65. Middel-Amerika.... 274

60. West-Indië 274

07. W'estel. staten van Z.-Am. 270

08. Oostel. landen van Z.-Am 277

1. Australië en Oceanik.

69. Australië 281

70. Nieuw-Giiinea .... 2S7

71. Nieuw-Zeeland .... 287

72. Oceanië 28S

K. De Poolgewesten.

73. De Poolgewesten . . . 289

DERDE LEERKRING.

A. De Aarde als Hemellichaam.

1. Hemelbol 293

2. Vorm der Aarde . . 294

Pgr. Blz.

3. Aardbol 295

4. Dagel. beweging aan den Hemel 296

5. Plaatsbepaling op Aarde. 296

6. Grootte der Aarde, Graadmeting 297

7. Dagel. beweg. der Aarde 299

8. Jaarl. beweg. der Zon. . 300

9. Jaargetijden, Luchtstreken 301

10. Straalbrek., Schemering . 302

11. Beweging der Aarde om

de Zon 303

12. De Maan 305

B. De Dampkring. a. Warmte.

13. Ter herinnering en ter voorbereiding .... 306

14. Dagel. en jaarl. gang der temp. Gemidd. en norm.

temp 308

15. Isothermen 309

16. Warmtegordels .... 312

b. Luchtdruk en Winden.

17. Ter herinnering en ter voorbereiding . . .312

18. Een storm 314

19. Berg- en dal-, land- en zeewinden 315

20. Isobaren 315

21. Algemeene trekken van

het stelsel der winden . 317

22. Moesons en Subtropische winden 318

23. Locale winden .... 322

c. Neerslag.

24. Ter herinnering en ter voorbereiding 323

25. Tropische, subtrop. en moesonregens 325

26. Regens op hoogere breedten 327

27. Klimaatprovinciën . . . 328