is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. De Landoppervlakte.

Pgr- Blz.

2S. Ter voorbereiding . . .331

29. L)e eruptieve gesteenten . 332

30. De sedimentgesteenten . 333

31. Het archaeïsche tijdvak . 335 52. Het Palaeozoïsche tijdvak 335

33. Het Mesozoïsche tijdvak. 337

34. Het Kaenozoïsche tijdvak 341

35. Het Anthropische tijdvak 343

36. Het ontstaan van Nederlands bodem 345

37. Verdeel, v. land en water 348

38. De factoren, die de aardoppervl. hebben gevormd.

\ ulkanen 349

30. Atmosferische invloeden. 354

40. Posii. en negat. niveauverand. Abrasie .... 356

41. Biologische invloeden. . 357

42. Eilanden 359

43. Bronnen 359

44. Rivieren 360

45. De dalen 352

46. Haf- en deltavorming. . 363

47. Meren 305

4S. Gletschers 366

49. De hoofdvormen v. h. land 369

D. De Zee.

50. De wereldzee en hare deelen 374

51. Diepte d. zeeën, zeebodem 374

52. Zoutgehalte, Temperat. . 376

53. Golfbeweging .... 377

54. Getijden 377

55. Zeestroomingen .... 378

56. Locale zeestroomen . .381

57. Kustvormen 382

E. Planten, Dieken, Delfstoffen.

Pgr. Blz.

58. Hoofdoorz. v. d. verspreid van planten en dieren . 383

50. Europa 384

60. Azië 385

61. Afrika 386

62. Amerika 387

63. Australië 388

64. De voornaamste landb.en handelsgewassen. Voedingsmiddelen .... 38')

65. Genotmiddelen .... 391

66. Olie- en vezelstofplanten. Houtsoorten 392

67. De voorn, nuttige dieren 393

6S. De voorn. nutt. delfstoffen. Het keukenzout . . 395

69. Veen, bruinkool, steenkool , anthraciet.... 396

70. Metalen 399

F. De Mensch.

71. Menschenrassen .... 403

72. Godsdiensten 404

73. Factoren , die invloed uitoefenen op de verspreiding van den mensen. . 404

74. Dichtheid van bevolking. 407

75. Het verkeer in de geschiedenis 409

76. Hoofdverkeerswegen v. d. tegenw. tijd te land . .411

77. De voorn, oceanische verkeerswegen v. d. tegenw.

tijd . 416

78. Telegraaflijnen en -kabels 419 Tabellen 421