is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

I N L E I 1> l N O.

Op 11 Maart 1855, drukte Z. K. H. de Hertog van Brabant zich volgenderwijze in den Senaat uit: „Een volk dat ijvert voor zijn onafhankelijk bestaan, moet er prijs op stellen eene eigen gedachte te hebben, en die in eenen eigen vorm te kleeden; kortom, de lettel kundige roem is de bekroning van het heele

nationale gebouw."

Deze beteekenisvolle woorden van onzen hoog vereerden huidigen Vorst, zouden, als opschrift, kunnen geplaatst worden boven dit overzicht van de letterkundige bedrijvigheid van het Vlaamsche volk, gedurende de vijf en

1