is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met sommige vergiften, die bij te groote hoeveelheid toegediend, eene heilzame crisis veroorzaken, zoo verwekte ook de verdrukking onzer spraak een gelukkig uitwerksel, en bevorderde onrechtstreeks de toekomstige ontwikkeling onzer literatuur.

Verschillende staatkundige en maatschappelijke invloeden hebben op deze ontwikkeling ingewerkt.

De vernietiging van alles wat Koning Willem tot bevordering van taal en letteren gedaan had, werd in den beginne lijdelijk aanvaard; geen stem verhief zich tot verzet. Onze arme rederijkerskamers, die zelfs onder de Fransche heerschappij, van 1S03 tot 1815, niet minder dan 26 openbare wedstrijden uitgeschreven hadden, gaven geen teeken van leven meer tusschen de jaren 1S31 en 1835; ze waren als verbijsterd door de vaststelling dat de bevrijding van den vaderlandsehen bodem, zoo niet in de wet, dan feitelijk toch ten gevolge had, hunne taal uit te sluiten van