is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weldra wordt de eerste hand gelegd aan dit groot woordenboek, dat, dank zij dengeldelijken en zedelijken steun der heide landen, gegroeid is tot een schitterend philologisch monument.

Het Nederlandsch wordt officieel de voertaal bij het lager onderwijs in het Vlaamsche gedeelte van ons land.

In 1883 wordt het gebruik er van dooide wet opgelegd bij het onderwijs in de Germaansche talen, de geschiedenis, de aardrijkskunde en de natuurwetenschappen, op de middelbare scholen en athensea.

In 1886 komt, bij Koninklijk besluit, de te Gent gevestigde Koninklijke Vlaamsche Akademievoor Taal- en Letterkunde tot stand.

Eindelijk, in 1890, wordt door de wet op het hooger onderwijs een afzonderlijk doctoraat in de Germaansche philologie ingesteld.

Deze verschillende maatregelen, door staatkundige beweegredenen ingegeven, oefenden eenen rechtstreekschen invloed op de ontwikkeling der letterkunde.