is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartegenover stond dat de meer gegoede, de bevoorrechte standen in !r ' Fransch opgeleid waren, en zich dan ook liefst in die taal uitdrukten, wat een aanzienlijk verlies was voor de Vlaamsche literatuur, vermits uit die standen buitengewoon begaafde schrijvers opstonden, wier naam zooveel glans aan de BelgischFransche letteren bijzette, zooals Maeterlinck en Verhaeren, 0111 slechts deze twee te noemen, wier roem de wereld rond verkondigd wordt. Deze standen hebben niets tot de beweging bijgedragen, er zelfs weinig acht op geslagen, en haar noch door aanmoediging, noch door raadgeving, die zij wegens hoogere verstandelijke ontwikkeling konden verstrekken, bevorderd.

Als gunstig uitvloeisel hiervan kan men het volslagen gemis aan letterkundige centralisatie aanstippen. Ieder schrijver staat afgezonderd of beweegt zich slechts in zeer beperkten kring; uiterst zelden is een letterkundige door eenen anderen beïnvloed, er is geen over-