is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegend midden, ieder behoudt zijne eigen persoonlijkheid en onderscheidt zich van zijnen gebuur ; ieder put rechtstreeks aan de levensbronnen van den erfelijken grond, en verwerkt, naar gelang zijner vermogens, de algemeene eigenschappen van oprechtheid, schilderachtigheid en plasticiteit, eigen aan het ras waaruit hij gesproten is.

Dit is zóó waar, dat de groote stroomingen der Europeesclie letterkunde, slechts eenen lichten, voorbijgaanden weerklank bij ons vonden.

Van dit standpunt uit, dient aangemerkt, dat liet Hollandsche pseudo-classicisme, dat doodend had kunnen zijn voor ons, omdat het de overdreven positieve strekking onzer natuur bevorderde, en wij daardoor droog en pedant zouden geworden zijn, weldra verdrongen werd door het romantisme, dat in den beginne wel wat te ver ging, doch heilzame gevolgen had, omdat het, als een zweepslag, de innigste vezels onzer ziel opwekte,