is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slachtoffers van de reactie. Bij de nieuwe Belgische Regeering in ongenade vervallen, werd hij naar Eekloo verplaatst, waardoor hij niet alleen in zijnen ambtelijken rang en in zijne geldelijke positie getroffen werd, maar ook in zijne werkmiddelen aangetast. Hij werd ja tevens ontzet uit zijne plaats als raadsheer der Antwerpsche akademie, — dat levenskrachtig lichaam waar sommige baanbrekers der Engelsche preraphaelitische beweging om les in de schilderkunst kwamen, — en beroofd van zijn lidmaatschap van het comiteit tot bevordering der schoone kunsten, evenals van zijn toezichterscliap over de stadsboekerij, allemaal betrekkingen die hem zijne geleerde opzoekingen vergemakkelijkten.

Bij dezen staatkundigen tegenspoed, voegde zich ook nog huiselijk leed: van zijne tien kinderen stierven er zeven in enkele jaren tijds. De ontmoediging, die hier het gevolg van was, duurde echter niet lang; zijne ontoombare wilskracht dreef hem weer