is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<lit werk, zeer belangrijk voor zijnen tijd, beantwoordt evenwel thans niet meer aan de eischen der geschiedkundige critiek; hij bewerkte eveneens eene zeer op prijs gestelde vertaling van de Navolg in;/ Christi.

Het was ook David die in 1S58, op het tweede Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, de uitgave van het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal voorsloeg, waarvan de definitieve grondslagen nog vóór zijnen dood, 1S60, gelegd werden.

Zijn sierlijk proza, zijn vloeiende, heerlijke schrijftrant, droegen veel bij tot de loutering van den smaak, en hadden eenen grooten, weldadigen invloed op zijne tijdgenooten en zijne nakomelingen.

Rond de namen van Willems en David, scharen zich die hunner medewerkers: de dichter en geleerde Blommaert, uitgever van oude teksten, Serrure, stichter van „Het Vaderlandse/) Museum, het belangrijkste tijdschrift van dien tijd na het,,Belgisch Museum