is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

IM' Dichters.

Tusschen <le oudste in datum onzer dichters, die onder den invloed van het Hollandsche pseudo-classicisme bleven, kunnen wij, zooals ze ons te binnen vallen, noemen: d'Huygelaere met zijn bundel „Nationale jtoëzi/''; Coninckx <lie eene vertaling der fabelen van La Fontaine en puntdichten leverde; de Hoon, wiens „Novellen en Gedichten" eerst na zijnen dood uitgegeven werden; Vervier, bijgenaamd „de Nestor der Vlaamsche Beweging", die in 1820 met zijn eerste werk „ Gedichten optrad, en van wien later nog twee bundels verschenen; den fabeldichter Renier, wiens