is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheen. Sommige harer gedichten werden in het Fransch, het Engelsch en het Duitscli vertaald.

Haar vriend en raadgever Prudens van* Düyse, was een der krachtigste steunpilaren der beweging na 1830.

Hij werd in 1804 te Dender monde geboren, alwaar thans zijn standbeeld prijkt, en ontving eene verzorgde opleiding. Bij tien aanvang der reactie vlood hij naar Holland, maar keerde weldra, in 1837, naar zijn geboorteland terug, waar hij eerst tot leeraar aan het Athenseum te Gent en later tot archivaris dier stad en leeraar in de geschiedenis aan de Akademie van Schoone Kunsten benoemd werd. Vervolgens werd hij briefwisselend lid der Koninklijke Akademie van België, en maakte deel uit van meest al onze geleerde en letterkundige genootschappen. Hij stierf te Gent in 1859.

Gedurende zijn leven genoot van Duyse eene groote faam, die echter na zijnen dood