is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teloorging; het is slechts sinds de twintig jongste jaren, dat men hem weder in de geschiedenis de plaats heeft toegekend, die hem wegens zijn talent en zijne verdiensten toekomt. Hij was een rijkbegaafd en vruchtbaar dichter „bij de gratie Gods", hij gaf een-entwintig dichtbundels uit, zeven tooneelstukken, en talrijke wetenschappelijke werken, waaronder: „De Rederijkkamers in Nederland, hun invloed op letterkundig, politiek en zedelijk gebied", onlangs door toedoen der Koninklijke Vlaarnsche Akademie herdrukt, en zijne „ Verhandeling over den Nederlandschen Versbouwde voornaamste zijn. Alleen zijne nagelaten gedichten vormen tien boekdeelen in-8°.; zij verschenen van 1882 tot 1885, en bevatten eenige zijner beste pennevruchten.

Zijn meesterschap over de taal was ongeëvenaard. Hij beoefende alle genres, mengde zich zelfs in den spellingstwist met een luimig heldendicht „De Spellingsoorlog7', maar het