is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lmre intrede in de letterwereld, met eenen bundel waar slechts één /iel schijnt in te trillen. Boven ill hare tijdgenooten uitstekende door hare gemeenschappelijke, ééne personaliteit, is hare kunst terzelfder tijd realistisch en psychologisch. Hare opmerkingsgave en ontleedkundig talent overwegen in de kleine, soms sombere en hartroerende schetsen uit het werkelijk leven, die zij ons op steeds schilderachtige en natuurlijke wijze voor de oogen doen herleven, en die, zooals een onzer goede critici deed opmerken, spreken tot het beste dat wij in ons hebben.

Een onzer vruchtbaarste dichters was Emmanuel Hiel, dien men wel eens het levend zinnebeeld der Vlaamsche beweging genoemd heeft; zijn werk is misschien niet geworden wat het te verwachten gaf, maar toch leeft het nog, vol lyrische vlucht; menigmaal heeft zijn vers toondichters bezield, waaronder zijn ^ vriend Peter Benoit, aan wiens roem, zijn naam nauw verbonden is.