is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Sproken", in „Dit zijn Zonnestralen*, een werk dat éénig is in onze literatuur, is zij geheel verdoken. Bij den eersten aanblik schijnen deze gezonde en eenvoudige rijmen, zóó bevattelijk voor kinderen, ten wier belie ve zij geschreven werden, van kunst ontbloot, doch bij ernstiger toekijken ziet men dat ze niet enkel het werk zijn van iemand die slechts vermaken en opvoeden wil, maar ook van een volmaakten prosodist, die met verbijsterend gemak en natuurlijkheid, afwisselend het rondeel, het triolet, het pantoen en alle mogelijke schema's aanwendt.

Een ander fijn stilist toont zich Kanunnik Daems, in zijne: „Lierzangen„Deuyd en Vreuqd"; „Dit syn suverlike Liedekens" en „Luit en Fluit".

Zijne onderwerpen en versmaten zijn zeer uiteenloopend van aard, maar humor is zijn voornaamste karaktertrek; toch moet hij als lyrisch dichter niet veronachtzaamd worden.

Vermelden wij ook nog Alfons Janssens,