is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«lood in de bloem zijns levens weggemaaid werd, is Ai.urkcht Rodenbach. Zijne volledige dichtwerken, door vrome handen verzunield en in 1888 uitgegeven, bewijzen zijne jeugdige en edele gaven ; mede uit zijne eerste proeve als schrijver, het drama Gudrun, straalt zijne lyrische kracht.

Ook Hir.na Kam (Mathilda Rainboux) werd door een vroegtijdigen dood aan de kunst ontrukt. Haar eerste bundel, „Een Klaverkeu uit 'x Leven* Akker", wekte onmiddellijk algemeene bewondering; hare volgende werken : „ Bloemen en Bladeren " en „ Verh uizen ", teekenden eenen gevoeligen vooruitgang op haren eersteling aan, en in 1889, werden hare „Gedichten", niet eenparigheid in den vijfjaarlijkschen prijskamp voor letterkunde bekroond.

Hare faam werd opgehouden door hare latere voortbrengselen: „Nog een KI ar erken", „SinteGodcliere", lyrisch drama, waarop Tinei muziek dichtte, en haar zwanenzang: ., Wat zei, irat zoiu/ dat Kwezeltje".

7