is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn laatst verschenen werk „van Jam*", is eene literarische fantasie, naar de oude meesters der Vlaanische Schilderschool, waarin het leven des Zaligmakers op anachronistische wijze, zeer bevallig weergegeven is, en waarin hij zeer behendig de struikelblokken vermijdt die aan zulk waagstuk verbonden zijn.

Vele van de Mont's gedichten zijn vertaald in het Fransch, Engelsch, Italiaansch, Duitsch: zelfs verscheen er, in laatstgemelde taal, eene bloemlezing uit zijne gedichten in Reklam's Universal Bibliotliek, Leipzig.

I)e namen van Rodenbacii, pelaMontauxe, Hilda Ram en Pol de Most, die vooral na 1S80 op den voorgrond treden, vormen eene overgangsgroep, die de schakel is tusschen de oudere en de nieuwere letterkundige beweging, waarover wij later zullen handelen.

Rond hen scharen zich nog: Mejuffer Mahie Belpaire, die, met een lijn ontwikkelden geest en zuiveren smaak bedeeld, behalve eenige niet onverdienstelijke bundels