is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in de bijzonderheden de werkelijkheid zeer nabij komt. De psychologie zijner personen is gewoonlijk niet zeer ingewikkeld, ofschoon voldoende voor het doel dat hij beoogde. Voor hem was de Kunst eene heilige opdracht, waardoor hij het volk zou leeren lezen, en liefde voor het schoone en het goede ingeven.

Als verhaler weet hij den lezer te boeien; hij had eene buitengewone bevatting van dramatische en pathetische toestanden, en was onovertrefbaar in liet opvangen van het schilderachtige der dingen, dat hij dikwijls op wonderbaar gelukkige wijze kon weergeven. Onder onze schrijvers was hij de eerste bij wien eene echte liefde tot de natuur doorstraalde en een werkelijk begrip van de schoonheid onzer vlakke streken.

Zijne werken maakten veel opgang; zij werden in bijna alle Europeesche talen vertaald: eene Engelsche uitgave verscheen te Londen, en in Frankrijk, tengevolge van

8