is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste, de oorspronkelijkste en tevens de meest Vlaamsche onzer humoristen.

Wat wij over Rosame en Virginie Loveling als dichteressen gezegd hebben, is ook als roman- en novellenschrijfsters op haar van toepassing. Hoewel zij ieder hare eigen werken, die dikwijls uit ééne pen gevloeid schijnen, onderteekenden, publiceerden zij die in gemeenschappelijke bundels tot aan Rosalie's dood, in 1885.

Het is vooral sinds het afsterven harer zuster, dat Virginie Loveling ten volle hare begaafdheid toont, in belangrijke werken, gaande van „Sophie" tot aan hare schoone psychologische romans: „Mijnheer Conneliaye" en „De Twistappel", over de verschillende trappen aangegeven door „Idonia", „Een Vonkje van Genie", „Een dure Eed" (in den vijfjaarlijkschen prijskamp van 1895 bekroond), „De Bruid des Heeren" en „Het Land der Verbeelding".

Hare kunst is documentair en betoogend