is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am. de Vos, in „Een Vlaamsche Jongen'', een onzer goede romans, en in „Een Officier geworgd", waarin hij bijtenden spot en smaad tot werkelijke kunst opvoert.

Laten wij in deze opsomming Isidoor Teirlinck en Reimond Stijns niet vergeten, twee schrijvers die eerst optraden met eene reeks boeken in samenwerking, doch later elk afzonderlijk hun eigen weg gingen. Teirlinck meer bewust en meer doordacht, Stijns meer instinktief, volmaakten elkander, en, wat wel verwonderlijk is, noch de Teirlinck, noch de Stijns van na de scheiding doet aan Teirlinck-Stijns denken. Hun laatste gezamenlijk werk is „ Arm Vlaanderen'. Teirlinck leverde verder afzonderlijk : „Cilia" en „Naar 't Land van Belofte"; Stijns: „Ruwe Liefde" en „Ln de Ton". Beider realisme is romantisch getint, maar Teirlinck verraadt zuiverder smaak, Stijns meer drift.

Hierbij kunnen wij nog voegen: Omer Wattez, schrijver van „Jonge Harten" en