is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Van twee Koningskinderen"; de Grave met zijn: „ Van kleine mensehen" ; Honoré Staes, met „De Geesel onzer Dagen" ; Vermandere, met zijne volksnovellen; Edmond de Geest met „Dwars door het Leven"; Duclos en Janssen met hunne historische novellen en romans; de humoristische verhalen en de volksvertellingen van de Vriese en Versnaeyen; J. M. Brans, een degelijk prozaschrijver in zijne „Limburgsche Schetsen " en „Schimmen en Schetsenwaarna wij een vlug overzicht van onze tooneelliteratuur zullen geven, vooraleer onze jongste letterbeweging in oogenschouw te nemen.