is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens kluchtspelen nog steeds opgevoerd en met genoegen gezien worden.

Na dezen komen: sleeckx.met zijn *Grétry", zijn „ Vesaliu*" en „De Visschers van Blankenberghe"; Mevrouw Courtmans; Dodd, die een onzer eerste goede blijspelen leverde: „De zenuwen van Madame" ; Geiregat, met zijne volkszedenschetsen: „Het Strijkijzer" en „De Eer der Vrouw"; van Driessche ; van Geert ; van oen Branden ; Destanberg ; Bruijlaxts, vader, en Van de Sande, schrijver van: „Kermisklok, Doodsklok" en andere stukken die nog steeds opgevoerd worden.

Een nieuw geslacht staat nu op met Hendrik Pe eters, schrijver van: „De Lichttoren" ; Van Goethem, schrijver van: „ VriendKobus" en het prachtig stukje, eene letterkundige parel: „Het Wiegje" ; Ara. Hendrikx, wiens kluchtspelen, inzonderheid zijne „Prima Donna' veel bijval verwierven ; Kints, met: „De Heideboeren" ; Kats, zoon, met zijne tendenzstukken: „De Bastaard" en „Het Geld",