is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch die echter de pen voor het zwaard verruilde, en als kapitein van het Noorderleger deelnam aan den Secessie-oorlog, en in 1S67 aan de gele koorts op het eiland Nassau stierf.

Gittens, die op 18-jarigen leeftijd te Londen aan „The Hobby Horse" medewerkte, en, in zijn land teruggekeerd, ons eenige merkwaardige drama's gaf, van wezenlijk letterkundige verdienste, zooals „JancSh ore "en „Parisina Van Hoorde ; Lints ; Block ; Billiet en •Tan Roeland, vader; de romanschrijver van Kerckhoven, schrijver van het bekende drama „De Dronkaerd", openingstuk van den Vlaamschen Schouwburg van Antwerpen, in 1853; Van Hauwermeiren; Ed.m. de GEEst met „De Werkstaking"; Versnaeyen, Désiré Delcroix, met zijne drama's „Lena", „Elisa" en „Philipjpine van Vlaanderen"; Rodenbach, wiens „Gudrun" in 1879 te Antwerpen bekroond werd, en die stellig aan ons tooneel een meesterstuk zou geschonken hebben,

10