is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De jongste 1 ij <1.

Al de tot hiertoe aangeteekende stroomingen en pogingen, die de huidige letterkundige opbloeiing voor gevolg hadden, zijn tot volle rijpheid gedijd in Gnno Gezei.i.e'h genie.

Deze priester, wiens werk naast dat der grootste onder de groote dichters der menschheid kan geplaatst worden, staat, aan den ingang dezer eeuw, als een schitterende lichtbaak op den weg onzer toekomst.

Hij is niet een, maar dc dichter, hij is de zielenopwekker, die de verscholen poëzie der dingen hervoorroept, en de alledaagschheid van natuur en leven organisch in kunstwerken omzet, die onsterfelijk zijn, wijl aan