is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eigen bronnen van het zijn en van de eeuwige waarheid geput.

Hij is de bevrijde, door geene banden meer gekneld, door niets meer gedrukt, omdat hij volkomen in evenwicht is met gansch zijne omgeving, en hij is de bevrijder.

Zijn lot was wonderlijk. In 1830, in onafhankelijk België geboren, treedt hij, in 1848, voor het eerst op in de letterwereld, schrijft gedurende 15 jaar en zwijgt dan. De critiek negeert hem of valt hem hevig aan.

Gedurende 20 jaar leeft hij afgetrokken, in zich zelf gekeerd, doch ondanks de onverschilligheid der eenen en de vijandigheid deianderen, oefent zijne kunst hare werking, en zonder hem hadden wij nooit Albrecht Rodenbacli gehad, die enkel door den dood verhinderd werd een groot meester te worden ; noch Pol de Mont, noch de arme Weustenraad, die als 17-jarige knaap ontsliep en ons eene prachtige belofte gaf, die nooit zou volbracht worden.