is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moortoat, schrijver van „ Vergieten"; Smits, met „De Boer der Schranse" en Cyriel Bvysse, die tien boekdeelen romans en novellen leverde, van eerlijke en krachtige kunst getuigende, en waaronder vooral „Het Recht van den Sterkste"; „Sursum Corda" en „ Wroeging" de aandacht verdienen.

Aan den anderen kant hebben wij de van allen schoolinvloed bevrijden, die rechtstreeks het innig wezen van ons volk weergeven, en waaronder Stijn Streuvees, in elk opzicht, de merkwaardigste is.

Streu veis, met zijn waren naam Frank Lateur, behoort langs zijne moeders zijde, zuster van Guido, tot het geslacht der Gezelle's, en schijnt onder de prozaschrijvers dezelfde eereplaats te zullen innemen die zijn oom onder de dichters bekleedt. In een tijdsverloop van vijf jaar gaf hij achtereenvolgens : „Lenteleven"; „Zonnetij"'; „De Oogst"; „Langs de Wegen"; „ Dagen"; „ Zomerland"; „ Doodendans" ; „Minnehandel" en „ Dorpsgeheimen".