is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem ook zich zelf. Zoo'n virtuoos gaat niet boven hunne bevatting en bij zijne beoordeeling houden zij vrijwel vasten grond onder de voeten. Maar tegenover het machtig scheppend talent voelt de massa instinctief het verre overschrijden van de grenzen, die haar zelve getrokken zijn, waardoor eigen kleinheid des te sterker in het oog valt. Dit te erkennen is te veel verlangd van de zelfverloochening der massa. Men zie slechts hoe hoonend en afkeerig zij zich ten allen tijde toonde tegenover alles wat buiten haar eigen sleur, buiten het gewone en alledaagsche viel. Werkelijk, in dit feit, ^ in het verheerlijken van den vituoos schuilt onbewust de imperatief der massa „gij zult niet anders zijn, dan wij zelf" en tevens de negatie, de afkeerigheid van het grootere, van den zijne eigen wegen gaanden, scheppenden, opwaarts strevenden mensch.

X X XXXXXXXXXXXXXXXX X X

De virtuoos representeert eene combinatie van eigenschappen, die waarlijk niet zoo zeldzaam is als velen wel meenen. En dan nog, indien t zoo ware, zeldzaamheid houdt niet onvoorwaardelijk gelijken tred met superieuriteit. Hier ware dit zeker niet het geval. Doch deze laatste stelling behoeft thans geene verdere