is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed als er uitzonderingen zijn op mijne andere beweringen.

Voor het vereenbare van den virtuoos met den componist zijn treffende voorbeelden. Men denke aan Bach, Mozart en Max Reger. Ook het omgekeerde valt te constateeren. Virtuozen als Liszt, Weingartner, d'Albert, Paderewsky toonen meer of minder belangrijk compositietalent. Weingartner bezat zelfs nog een bijzondere dispositie tot het klavier, welke hij door zijne sterkere neiging tot dirigeeren niet verder ontwikkeld heeft. Een mijner oudere Duitsche vrienden, die met hem, sedert zijn jeugd, zeer intiem bekend is, vertelde mij eens dat, toen Weingartner na het gymnasium afgeloopen te hebben, aan het conservatorium te Leipzig kwam, hij de geheele Meistersinger als klavierstuk uit 't hoofd speelde, en inderdaad voortreffelijk. Zoo verzekerde Karl Böttcher mij, die zelf pianist is. Mij dunkt, dat zegt iets. Een afgebeuld wonderkind kon Weingartner niet zijn; daar had het gymnasium voor gezorgd, maar te meer is dit geval een bewijs hoe sterk ook verschillende talenten in één persoon vereenigd kunnen zijn. Dat de gevierde dirigent zijne laatste en meest volkomene bevrediging in het componeeren vindt, is zeker ook geen tegen-argument van mijne overige beweringen.