is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt Strauss tegenwoordig wel nauwelijks meer. Overal wordt, vóór zijn komst, zorgvuldig gestudeerd. Het theater te Keulen o. a. bereidde de Salome in twintig extra-repetitie's voor, wat heel wat zeggen wii voor een eerste-rangs-operaorkest, dat gedurende tien maanden van het jaar toch elke dag repeteert en 's avonds in de opvoeringen speelt en dus zeker routine genoeg bezit. Bovendien woonde de eerste kapelmeester Lohse de opvoeringen te Dresden bij. Maar zelfs op muziekfeesten staat den componist tegenwoordig meestal een voortreffelijk orkest ten dienste, want men zorgt wel, zijne hooge eischen kennende, slechts zulke krachten uit te noodigen, die volkomen vertrouwd zijn met zijne werken en daar deze in de laatste jaren door alle vereenigingen van beteekenis gespeeld worden, is de moeielijkheid van een goed muziekfeestorkest voor Strauss' werken zoo groot niet meer, vooral als men, (wat meestal geschiedt) de ter plaatse aanwezige kern nog in 't bijzonder voorbereidt.

Dat dit alles Strauss ten goede komt en in dit opzicht hem een gunstiger meening ten deel valt, dan wel gerechtvaardigd is, daar hij hier toch de vruchten plukt van de moeite en inspanning van anderen, is niet te loochenen. Maar hiermede is nog niet geraakt de