is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds een paar maal aangeduide belangrijkere kwestie betreffende de bezieling zijner leiding, waarover ik echter thans het een en ander zeggen wil.

X X XXXXXXXXXXXXXXXX X X

Wat bepaalt eigenlijk de wijze, waarop het orkest de intentie's van den dirigent opvolgt? Ten eerste hangt dit af van de mate van duidelijkheid waarmede deze intentie's kenbaar gemaakt worden, vervolgens van de kracht om ze te doen opvolgen en ten slotte van de ontvankelijkheid van het orkest hierbij echter nu niet meer doelende op de technische kwestie, welke als een overwonnen bezwaar aangenomen blijve.

Doch ik wil mij thans eerst bij den dirigent zelf houden. Men begrijpt dat zijne qualiteiten deels afhangen van natuurlijken aanleg, deels van studie en ervaring. Wat dit laatste betreft, daaraan ontbreekt het het Strauss al vast niet.

Om te beginnen stamt hij uit een „Musikerfamilie", is als zoodanig als 't ware in het vak opgegroeid, steeds met de geheele sfeer in contact geweest en er van vroegs aan mee vertrouwd geraakt. In dit opzicht al heeft hij veel voor op de meesten, die in andere kringen thuis behooren en veel later met de bohémienachtige