is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orkestwereld in aanraking komen, waar zij zich dan vreemd gevoelen, zich niet kunnen aanpassen, niet den juisten toon weten aan te slaan.

Natuurlijk is Strauss ook niet te vergeefsch jarenlang Hofkapellmeister geweest, daardoor aan 't bevelen gewoon en bovendien in de gelegenheid geweest, groote routine en ervaring op te doen. In zooverre dus is hij reeds de dirigent, die het vak verstaat. Hoe nu staat het verder met de virtuositeit waarmede Strauss dit vak behandelt.

Welnu, in dit opzicht wordt zijne bekwaamheid reeds voor een deel gewaarborgd door zijne werken, waarin zich naast diepte, vooral ook groote bewegelijkheid van geest openbaart. Men denke slechts even aan „Till Eulenspiegel. Het is juist deze bewegelijkheid die voor virtuositeit een hoofdzaak is. De virtuoos is veel meer de mensch van instinct dan van het intellect, iemand van uiterst gevoelige, nauwkeurig functionneerende zenuwen, die bij de minste aanraking reageeren en waarmede meestal niet diepte van ontwikkeling gelijken tred houdt, maar wel bewegelijkheid van geest samengaat. Vandaar ook dat virtuozen dikwijls zich kenmerken door een eigenschap, die hiermede verband houdt n.1.: geestigheid of liever dispositie hiertoe, want door gemis