is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als scheppend kunstenaar, waarmede hij boven alle anderen staat en waartegen de orkestleden in vereering opzien. In deze omstandigheid, die eigenlijk buiten zijn dirigentschap ligt, zie ik Strauss' sterkste suggestie. De orkestleden zijn door zijne tegenwoordigheid ten sterkste gespannen en met den wil bezield zoo volkomen mogelijk aan zijne wenschen te voldoen. Hoe gaarne men Salome speelde, hoorde ik nog onlangs te Keulen en een treffend bewijs hoe groot de vereering voor Strauss is, vond ik op het laatste muziekfeest dat ik te Dortmund bijwoonde en waarbij het orkest na zijne leiding der „Synfonia Domestica" in enthousiaste toejuichingen uitbarstte, en hem met fanfares huldigde. Ik verzeker u, dat de orkesten zeer spaarzaam zijn met dergelijke ovaties uit eigen beweging aan hunne dirigenten gebracht, en het zal u een krachtige bewijs temeer zijn, dat van Richard Strauss als dirigent zoo groote bezieling uitgaat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

Waarom nu Strauss zooveel dirigeert? Welnu, omdat hij 't gaarne doet, omdat de drang in hem is, zijne werken zooveel mogelijk te doen spelen en bekend te maken, en dan niet in 't minst, omdat men hem