is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlucht niet volgen, langs de zuilenrij des tempels heen. Lieve, wees niet zoo hard voor mij ; laten wij vriendinnen zijn. Ik ben slechts een vrouw, te zwakker misschien doordat ik trotsch ben. Gij zijt beter dan ik en hij... hij is de beste. Waarlijk, hij bouwt zijn goedheid zoo hemelhoog op, dat zij topzwaar wordt, naar de andere zijde neervalt en tot een soort van slechtheid wordt. Ziedaar het ergste wat ik tegen de bestheid van uw neef heb in te brengen. Wees dan ook toegevend voor mijne slechtheid, Aurora, zoo niet om mij, dan om hem."

,,Ik beken niet te kunnen gelooven, dat deze bekentenissen hem of u kunnen baten."

„Kn ik, dat ik zijner niet waardig ben, welke ook de liefde zij, die ik hem wijd. Naar uwe opvatting ben ik het zeker niet — laat dit zoo wezen. Toch zou ik hem redden, indien ik hem huwde — laat dit ook zoo wezen."

,,Zoo wezen, zoo wezen f wat hebben wij over het leven van mijn neef den rechter te spelen en te beoordeelen wat wel en wat niet mag wezen ? Hij weet wat zijner waardig is ; de keus staat aan hem en wat of wie hij kieze, hetzij daad of vrouw, ik zal het zijner niet onwaardig noemen."

„Dat is ietwat ondoordacht gesproken," zeide zij langzaam. „Kom, laten wij verstandig redeneeren, al spreken wij over liefde. Uw neef Romney Leigh is een monster. — Daar, 't woord is er uit, laat mij het bewijzen ook. Nemen wij een der heerlijkste antieken, de Genius van het Vaticaan, bijv. (te volmaakt schoon, zou men zeggen, om zich zeiven in deze onvolmaakte wereld te kunnen dulden) en laten wij dien, in stee van Buonarroti's masker, op het torso van den Dansenden Faun plaatsen, die zeker mank zou gaan als hij niet danste. Welnu, ziedaar een soort van monster zoo als Romney te aanschouwen geeft. Goddelijke deugden en heldenzin verbonden aan kreupele mogelijkheden der mismaakte men-