is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schelijke natuur. De man moge tweemaal een god, tweemaal een held zijn, toch gaat hij mank en ziedaar mij aan het punt in kwestie aangeland."

Vergeef mij, Lady Waldemar, het punt in kwestie is juist het punt, waar wij niet schijnen te komen."

„Scherp, beleedigend als het zijn moet! Wel, ik houd van u" — zij greep mijn handen — „en nu mijne leeuwin, help Androkles, hoe hard gij ook brullen moogt. Voor mijzelve zou ik dit niet vragen, maar voor hem. Hij gaat zóó kreupel, dat hij zeker binnen een week in den afgrond valt; verlies ik hem, dan is hij zelf verloren 1 Want is hij eenmaal gehuwd, hij, een Leigh, met een meisje van onzeker gedrag en maar al te zekere geboorte, gebrek lijdende in Londen tot haar ruwe handen blanker dan haar zeden zijn, — dan zult zelfs gij zijn keus zijner onwaardig moeten noemen."

„Gehuwd ! Verloren 1 Hij, Romney ?"

„Ha, ten laatste zijt gij getroffen. Plaats deze monsters in het volle licht en zij werpen monsterachtige schaduwen. Zij, die averechts denken, kunnen bezwaarlijk richtig handelen. Wie anders dan hij ? En wie anders dan gij zou er zich over verwonderen ? Iedereen weet, dat hij krankzinnig is geweest van het oogenblik af, dat hij als aankomend man zoowel professoren als studenten tegen zich in het harnas joeg, door geleerdheid en genot gelijkelijk te minachten, door eeretitels van de hand te wijzen en toch eervol te zijn. Men zal u vertellen, dat hij het aantal schepen in den Ilias vergat, omdat hij zich te veel in Melbourne's armen- en Ashley's fabriekswetten verdiepte; dat hij de Aspasias, die wij allen durven roemen, voorbijzag voor vrouwen, die wij fatsoenlijke vrouwen zelfs niet noemen kunnen. Het kan zijn, dat hij in dit alles niet geheel en al ongelijk had. Menschen, die onmogelijke dwaasheden begaan, hebben dat nooit. De levende boer, die uw bier brouwt, is zeker voor het leven meer waard dan een