is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zou haar daarmee voor heimelijke listen en valstrikken hebben behoed. Wat weerhield mij Romney ronduit mede te deelen, hetgeen Lady Waldemar mij aangaande hare bedoelingen had gezegd? Had ik het recht, uit vrouwelijk mededoogen en kieschheid vrouwelijke onbeschaamdheid te bedekken? Er kalm bij te staan, wetende wat ik wist, en te hooren, dat hij haar goed noemde?

Mistrouw dat woord. Niemand is goed dan God, zegt Jezus. Heeft Hij eenmaal in de eerste scheppingsweek het schepsel goed genoemd — daarna heeft slechts de duivel met zijn volgelingen dit gedaan; de schurken, die er door winnen en de gekken, die er door verliezen. Het is een gevaarlijk woord geworden. In de middeleeuwen noemde men, geloof ik, booze feeën en karbouters goed. In deze eeuw is zelfs een goede buurvrouw soms gevaarlijk. Zij versnippert uw morgenuren met de flauwste praatjes en dient s avonds op haar theesalet uw goeden naam met de suiker rond. Ik heb goede vrouwen gekend, ongeveer zoo kuisch als die van Potiphar; goede moeders, die door haar kinderen intrigeerden; goede, beste vrienden, die zich aan uw hals klemden en uw adem opzogen, zooals, naar het heet, katten met slapende kinderen doen. Wij allen hebben goede critici gekend, die in een dichterhart alle hoop vertraden, goede staatslieden, die staten te gronde richtten, goede patriotten, die een zaak aan een theorie ten offer brachten, goede vorsten, die hun volk uitzogen, goede pausen, die al wat goed is in gevaar brachten, goede christenen, die, rustig in hun armstoel gezeten, de wereld vloekten, waar deze opstaan boven zitten verkiest. Dat de goede God alle goede menschen vergeve!

Wat een bittere, bittere woorden ! Hoe verzuurt in ons de zuivere witte melk, als ze lang achtereen door de zon wordt beschenen. Meng het zoetste in ons 'ang genoeg niet menschen dooreen, gij kunt zeker zijn dat het stremt en te wrang wordt om zelfs het