is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voorgelegd, maar sprankelen toch hier en daar van een vuur, waaraan de meest geavanceerde in het voorbijgaan de vermetele handen kan warmen. Hij is van meer dan gewone lengte en heeft een achtelooze houding, blond haar, waardoor de wind schijnt te spelen en oogen, die u zóó afgetrokken maar tegelijk zoo grenzeloos welwillend door en door zien, dat ge niet weet, of gij hem ontwijken of danken zult. Ziedaar Lord Howe. — „Wij zijn allen op den verkeerden weg," zeide hij, „en Romney, die beste kerel, niet het minst. Er is één echt ding op aarde: dat is liefde. Hij neemt het op, trekt het een costuum aan en maakt er, zooals Hamlet, een tooneelvertooning van. Hij wil ons doen zien, welke booze ooms wij zijn geweest en wat wij op ons geweten hebben, terwijl hij, prins Hamlet, als zinnebeeld en tot onze stichting, een mooi meisje trouwt, dat ons, ik beken het, wat te lang laat wachten. Hij wil ons leeren, hoe wij de kloof tusschen de standen kunnen dempen en samen in phalansteriën wonen. Welnu, hij is gek, onze Hamlet; applaudiseer zijn stuk en bind hem stevig vast."

„O Lord Howe, dit schouwspel is aangrijpender dan dat van den Deen 1 Zie die stampvolle gangen met die woelende, zwoegende, gistende menigte. Mijn God, wat een wezens 1"

„Nu ja, het oog van den dichter ziet anders dan dat van gewone menschen. Ik ook zie meer dan een ander, al kan ik niet zingen. Ik zou zeker een dichter zijn, zoo mijn moeder niet van dit leelijke ondermaansche ware geschrikt en mij daardoor stom ter wereld had gebracht. Geeft gij mij toe, dat Romney ons op zijn trouwdag op een tooneelvertooning onthaalt, dan geef ik u toe, dat de fabel indrukwekkender is, dan die van Hamlet. Dat afschuwelijke volk, oud en arm en blind, dat door ziekte en ellende het gezicht voor al wat schoon en liefelijk is heeft verloren, zullen wij bij een vertrapten koning Lear ver-