is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijken, hierheen gevoerd — niet om de rekening van al het onrecht hem aangedaan te vereffenen (dat alles is hij vergeten; het ligt ver achter hem als de jeugd) maar eenvoudig om als getuige bij een contract op te treden --- hij ter eener, Regan en haar zuster Goneril met de bonte groep hovelingen en narren ter anderer zijde. Meen niet, dat een van deze laatsten berouw zullen toonen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het geweld van gisteren is het privilegie van heden geworden, zooals room kaas wordt, als hij lang genoeg staat. Wat hebben die mooie dames met den ouden man en zijn vuile lompen te maken ? Zij kunnen hem en zijn onwelriekendheid alleen maar uit den weg gaan. Lear is suf en stil als het graf. Hij vloekt zijn dochters in het geheel niet Zijn dit zijn dochters? Lear denkt hoofdzakelijk aan het . maal, dat te Hampstead koud wordt. Zou het bier bij kruiken worden gegeven? Arme Lear, arme dochters. Bravo voor Romney's stuk!"

Er kwam beweging. Er liep een gemompel door de rijen. Men hoorde fluisteren, dat er iets niet in orde was. — Wat was er? - De donkere massa trilde als een te sterk gespannen koord en ik za°r... was dat zijn, was dat Romney's gelaat, dat plotseling verschrikking op aller aangezicht bracht? Daar stond hij, doodsbleek, op den bovensten trap van het altaar, vruchteloos trachtende te spreken, en als een drenkeling een arm in de hoogte stekend, om een brief te toonen, dien hij in de hand hield.

„Mijn broeders hebt geduld met mij... ik ben mij zelf niet. Toch bedoelde ik niets dan goed. Misschien was mijn pogen te vermetel en verijdelde (jod daarom mijn voornemen. Er is geen huwelijk er zal geen huwelijk plaats hebben. Zij verlaat mij, zij vertrekt, zij verdwijnt; ik heb haar verloren. En toch heb ik nooit haar .,ja" afgedwongen, om mij haar „neen aldus, als een beschuldiging, naar het hoofd te zien werpen .. Mijn vrienden, gij kunt gaan.