is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat eten en drinken, zooals afgesproken is... vaartwel."

Hij zweeg. Een doodsche stilte vervulde de kerk. In de verstgelegen gang hoorde men het zuigen van een slapend kind. Daarop klonk een mannenstem : .,Nu vrinden, laten wij zorgen, dat het vleesch en het bier ons niet ontgaat, als de andere pret. Want bier verdwijnt nog gemakkelijker dan een vrouw. De groote heeren gaan niet eerlijk met het volk om. Zij bemoeien zich met ons, om ons te bedriegen." — „Neen Jim," schreeuwde een vrouw terug, „ik ben een teerhartige ziel, ik heb nooit een klein kind tot bloed geslagen, of ik snikte er dadelijk om en ik heb er toch zeven tot mijn last. Ik heb geen trek, zelfs niet in vleesch, zoolang ik niet weet, wat er van het meisje is geworden. Ik heb wel gedacht, dat die mooie mijnheer het niet eerlijk met haar en ons meende. Hij is haar misschien de baas geworden, door haar een trouwring voor te houden en daarna ... van nacht wie weet... een paar vingers op haar keel... en van morgen een mooi verhaal, om ons te doen zwijgen, evenals zij, het arme verloren schaap. Verdwenen! wie verdwijnt er, als hij geen geest is? En wie gelooft er aan geesten? Ik vraag maar, loopt een meisje liever weg, dan dat zij blijft om te trouwen? Een mooi verhaal! De man is een schurk zeg ik, een schurk! Wat mij betreft, ik zou liever bij jenever verhongeren, dan mij aan zijn vleesch en bier te goed te doen." Daarop klonk het van alle kanten: „Wij eischen recht! Wij willen het meisje hebben, het meisje! Die dames daar trouwen rustig en veilig eiken dag; zij zal niet verdonkeremaand worden, omdat zij arm en een kind van het volk is. 't Is een schande. Wij dulden de streken van de groote lui niet langer. Wij eischen recht, recht voor het meisje."

Door het verwoed rumoer heen, hoorde ik de afgebroken woorden, die Romney met zijn bleek, mannelijk gelaat van de plaats, waar hij stond, tusschen