is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gestaafd hebben, dat zij met hun eigen ooren de dooden hebben hooren tikken als een klok, die de uren der eeuwigheid aanwijst. Mannen, die vólkomen overtuigd zijn, dat menschelijke geesten in het menschelijke blijven deelen, en lijden onder de onzinnige vrees, die zij inboezemen en waardoor zij zich teruggestooten voelen, indien zij met de levenden in verbinding zouden willen treden.

'tls mogelijk. In elk geval scheidt de aarde ons even goed als de hemel, 't Is bijvoorbeeld nu reeds volle achttien maanden geleden, sedert ik RomneyLeigh heb gezien; nog zes en het is twee jaar. Men zegt dat hij de handen vol heeft met goede werken; dat hij van Leigh Hall armenhuizen heeft gemaakt. Op zekeren dag heeft hij van zijn eigen hart een armenhuis gemaakt, waarvan de deur nu altijd aanstaat voor wie maar de klink wil oplichten. Ik heb dit nooit gedaan. — —

Uitgaan ontstemt mij altijd. En zoo heeft ook heden avond al het licht en gepraat bij lord Howe mij verdrietig gemaakt. Zijn vrouw met haar glanzige vlechten, haar gelijkmatige stem en groote bolle oogen, kalm als haar overige juweelen, is een bevallige verschijning. Een weinig koud en hoog, maar haar bloed heeft ook zoo lang reeds in het hertogelijk reservoir gestaan, dat zij zonder aanmatiging haar afkomst noemt! Zij is niet trotsch; niet trotscher dan de zwaan op den vijver, waarin hij altijd heeft gezwommen; deze is haar element; zij beweegt er zich met een natuurlijke gratie in, als onbewust van de kikvorschen aan den kant. Zij weet misschien wel dat er menschen zijn, die zonder koerier reizen, maar dat kan zij niet helpen. Het is merkwaardig haar gade te slaan, wanneer die goede Lord Howe zijn theorieën omtrent gelijkheid en sociale rechtvaardigheid ontvouwt. Met welk een teedere verdraagzaamheid luistert zij toe! Want zij heeft hem lief, zij hoort hem gaarne spreken. ,.Hij is zoo knap, die beste, die wonderlijke Algernon."